YiuChoi

一个小而美的Android阅读客户端

一个小而美的阅读客户端,包含微信精选,IT之家(去广告),果壳热门,知乎日报,和视频推荐栏目,每天更换主题。

相关的项目 - 更多比较

Popular
178 4.7k 789

Kickstarter for Android
 
10.0 8.0
  3天前
197 4.6k 1k

Purified version of Zhihu Daily - 更纯净的知乎日报
 
10.0 3.3000000000000003
  5天前