GameNetworkingSockets是游戏的基本传输层

基于UDP的可靠和不可靠的消息。 消息分段和重组,带宽估计,加密。

相关的项目 - 更多比较

Popular
778 9.7k 4.4k

S shadowsocks-libev 用于嵌入式设备和低端盒子的轻量级安全SOCKS5代理
 
10.0 6.800000000000001
  5天前
Popular
480 8k 1.2k

C++ L7代理和通信总线
 
10.0 10.0
  前天