Sonnet 基于TensorFlow用于构建复杂神经网络的库

Sonnet 基于TensorFlow用于构建复杂神经网络的库

相关的项目 - 更多比较

908 8.1k 2.3k

2 2016 深度学习,阿法狗复制品
 
10.0 0.2
  10天前
596 7.5k 1.1k

A Awesome Tensorflow: 与Tensorflow相关的资源集合
 
10.0 5.699999999999999
  4天前